W sprawie:
przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych"

Data uchwały:
2018-02-28

Numer uchwały:
XLI/446/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.