W sprawie:
przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Mogilno na lata 2018-2032

Data uchwały:
2019-01-30

Numer uchwały:
IV/45/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.