Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) oraz przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)".

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy oraz trwającą analizę przedłożonego uzupełnienia do raportu, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe.

W zaistniałych okolicznościach, decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r.