Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) oraz przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo), wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w: Bydgoszczy, Mogilnie oraz Żninie, o ponowne uzgodnienie realizacji inwestycji.