W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016 - 2023

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
XII/129/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia