Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1/2, obręb Wiecanowo, Gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - zwana dalej Kpa, w związku z art. 71, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) - zwana dalej uouioś, zawiadamiam, że:

  • na Wniosek Inwestora z dnia 22 listopada 2019 r. (wpływ: 26 listopada 2019 r.) - PV 690 sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 99-041 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Leona Rybczyńskiego - Prezesa Zarządu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1/2, obręb Wiecanowo, Gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  • wystąpiono w dniu 27 listopada 2019 r. pismem znak: WGS.6220.103.1.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy, z prośbą o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualne określenie zakresu raportu.

Zgodnie z par. 3 ust. 54 b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedmiotową Inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Mogilna. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 uouioś, ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny stwierdza Burmistrz Mogilna, po zasięgnięciu w/w opinii.

Na podstawie art. 10 Kpa informuję, iż Strony postępowania mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wnioskowanej inwestycji, w każdym stadium postępowania, w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.nowakowska@mogilno.pl.

Ponadto, informuję, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Załączniki

SKonica - M19112810270 (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data wprowadzenia:2019-11-28 09:26:37
Opublikował:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data publikacji:2019-11-28 09:38:56
Ostatnia zmiana:2019-11-28 09:39:16
Ilość wyświetleń:241

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij