W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2020-09-23

Numer uchwały:
XXI/204/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.