W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2021 - 2033,

Data uchwały:
2020-12-16

Numer uchwały:
XXIII/237/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia