Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w porozumieniu z Generalnym
Komisarzem Spisowym termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
do NSP 2021 został przedłużony do dnia 16 lutego 2021 !!!

 

obrazekobrazek