W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finasowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową.

Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXIV/246/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia