W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą : "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno.


Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXIV/245/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia