W sprawie:
zmieniającej uchwałę Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/285/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia