W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Mogilno prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/284/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia