W sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mogilno na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/282/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia