W sprawie:
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VII/71/19 Rady Miejskiej
w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/281/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.