W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Akacjowej i ul. Jarzębinowej w Świerkówcu, gmina Mogilno

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/280/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia