W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie.

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/278/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.