W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka


Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/278/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.