W sprawie:
przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego ,,Mój Rynek” w Mogilnie


Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/277/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.