W sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Mogilno spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - BYDGOSKI sp. z o.o. oraz na wniesienie przez Gminę Mogilno wkładu pieniężnego na pokrycie części kapitału zakładowego

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/274/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia