W sprawie:
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej


Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/273/21

Podjęta przez:
Radę Miejska w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia