W sprawie:
zmiany budżetu Gminy Mogilno na rok 2021

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/271/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie