W sprawie:
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/304/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia