W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno na poprawienie funkcjonowania działki przyległej. (nr 61/47)

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/302/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia