W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno na poprawienie funkcjonowania działek przyległych.

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/301/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia