W sprawie:
odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Padniewskiej.

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/299/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia