W sprawie:
przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Mogilnie

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/298/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego