W sprawie:
rozpatrzenia petycji.

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/297/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia