W sprawie:
zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym
z budżetu Gminy Mogilno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.


Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/295/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego