W sprawie:
przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno.

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/294/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia