W sprawie:
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mogilno.


Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/293/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego