W sprawie:
zmieniającej uchwałę nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Mogilnie
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno.


Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/292/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego