W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno.

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/291/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego