W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2021-2033.

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/290/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia