W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za 2020 rok.


Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/288/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia