W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2020.


Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/287/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia