W sprawie:
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2013 roku

Data uchwały:
2013-02-20

Numer uchwały:
XXVIII/295/13

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-02-20