W sprawie:
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2014 roku

Data uchwały:
2014-03-19

Numer uchwały:
XXXIX/430/14

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-03-19