W sprawie:
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2015 roku

Data uchwały:
2021-06-29

Numer uchwały:
VI/47/15

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-20