W sprawie:
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2017 roku

Data uchwały:
2017-03-22

Numer uchwały:
XXIX/335/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-03-22