W sprawie:
Uchwała Nr XXIV/256/21 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku

Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXIV/256/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzywa Kujawsko-Pomorskiego.