W sprawie:
rozpatrzenia petycji

Data uchwały:
2021-06-23

Numer uchwały:
XXVII/296/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia