W sprawie:
obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego


Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXVIII/313/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.