W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilno na rok szkolny 2021/22


Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXVIII/312/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.