W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2022 r.

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXX/334/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:

z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego