W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021.

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXX/332/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego