Symbol:
WGS

Wydział:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510)


Opłaty:
120,00 zł
Numer konta: 66 1020 1462 0000 7002 0325 1378Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty