W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025


Data uchwały:
2022-05-18

Numer uchwały:
XXXVI/402/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia