W sprawie:
określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2022 roku


Data uchwały:
2022-05-18

Numer uchwały:
XXXVI/400/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego