W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLI/452/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:

z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego